MENU
huseyin-celik2

Ümitler Azalıyor

pinar-holt

Siber Zorba Olma!

fehmi-yagli-2

16 Mart 2018 (0) YORUM OKUNMA: 8068 Fehmi Yağlı Yazıları, Köşe

İnsan Suresi Gönül Okumalarım-Iv

İnsan Suresi Gönül Okumalarım-Iv

Sohbeti Kur’an Olanın Yolu Aydınlık Olur:

Çok çetin ve dehşetli geçecek hesap gününde Allah’ın yardımı, İnsanların birbirleri ile olan münasebetlerine bağlı olduğu;

Verilen sözün tutulması,sahip olunan su kaynağının paylaşılması, karşılık beklenilmeksizin yetim,yoksul ve esir insanların doyurulması; Sabır gerektirecek kadar, doğuracağı neticelerinin zor olduğu;

Maddi paylaşımların azlığı, çokluğu veya yardım yapılan insanın memnuniyeti değil;  Allah’ın rızasının gözetilmesi halinde Kişiyi cehennem ateşinden koruyacağı;

İnsan yeryüzünde ne tür bir konfor ve zevk-ü sefa hayal ediyorsa Dünya’da ki yaşam imtihanına bağlı olarak Ahirette Allah cc tarafından hediye edileceği;

Allah’ın cc koyduğu yaşamsal sınırlara uygun vicdan akıl ve fıtrat üçlüsünün keşf-i sevki çerçevesinde göstereceği çaba ve gayret, Allah’ın cc hoşnutluğunu kazanacağı;

Peygamberin yaşantısı boyunca kişisel ve toplumsal hüküm koyma ihtiyacı karşısında karar vericinin sadece Allah cc olduğu;

Hakkın ve doğrunun yanında olmanın doğuracağı neticelerin sabır gerektirecek kadar ağır ve zahmetli şartlar olduğu;

Bu Dünya hayatının rahatlığı da sıkıntılı oluşu da ebedi hayata göre çok kısa ve sınırlı olduğu;

Vücut güzelliklerine bakıp ta gerçek sahibi olan Yüce Allah’ı cc anmaksızın kendisine ait olduğunu zannedenlerin doğru bir davranış içerisinde olmadığı;

Dinin bir öğütten ibaret olduğu, İnsanlar üzerinde bir baskı ve tahakküm aracı olarak kullanılamayacağı;

Ömrünü Kur’an öğüdüyle geçiren bir kimsenin Rabbine ulaşacak bir yol bulacağı;

İnsanoğlunda ki “işitme” ve “görme” özelliklerinin maddi alemden (şehadet) yola çıkarak bilimsel ve zihinsel olarak manevi alemi (gayb) Allah’ın cc müsade ettiği kadarıyla keşfedilebileceği;

Çevresinde ki insanların yaptıklarında hoşuna gitmeyecek hareketlerin benzerinden kaçınmanın kişinin salih amellerinden olacağı;

Ahirette insanların yeniden yaratılışla birlikte Dünyada işledikleri kabahatlerin açığa çıkarılacağı özel bir sürecin yaşanacağı ;

Dünyada işlenen kabahatlerin ortaya çıkarılacağı Ahiret gününde: Dünya da iken sözünde duran ve karşılık beklemeksizin ihtiyaç sahipleri ile yiyeceklerini paylaşan İnsanların bu hal ve hareketlerinden dolayı  Allah’ın cc özel koruması altında olacağı;

Ahiret hayatında giyinme (tesettür) ihtiyacımızın yeniden yaratılış özelliklerimizde de bulunacağı;

Cennetin kazanılacak bir miras olduğu; Mirasa konu cennet mülkünün ise Dünyada kazanılacağı;

Yüce Yaratıcının cc kullarına vereceği Cennetin, Dünyada mutluluk ve lezzet veren maddiyat, mekan, makam ve imkanın binlerce katı çok ve büyük olacağı;

Yeryüzünde hiç bir otoritenin, sabah akşam Rabbini zikreden, geceleri secde eden insanı bu ibadetlerinden alıkoyamayacağı;

Kur’anda ki Allah’ın cc tavsiyelerini ve hükümlerini insan bireysel olarak çağının firavunî zihniyetteki düzen ve insanlarına rağmen gerçekleştirebileceği;

Cenab-ı Allah’ın cc “insan” denen varlığı yaratmaya karar verdiği an itibariyle kıyamete kadar yaratılacak insanların belli olduğu;

Allah cc tarafından kıyamete kadar yaratılacak insanların belirlenmesinden fiziken yaratılması anına kadar, dünyevi bir zaman süreci geçeceği;

İnsanın yaratılışı ile ilgili karar anından başlamak üzere fiziken yeryüzüne intikal sürecine  kadar ki zaman diliminin gaybi hususlar içerdiği;

Kur’anda bahsedilen gaybi hususların varlığına imanın Dinin sabitelerinden olduğu, mahiyeti itibariyle yorum farklılıklarının ise mümkün olduğu ve Dinin sabitelerinden olmadığı;

İnsanoğlunun Rabbe secdesi; Allah’ın cc ihtiyacından değil kulun kula secde edipte fıtratının bozulmasına engel olmaktan dolayı olabileceği;

Yaratıcının cc yeryüzüne gazabını indirmesinin tek sebebinin insanoğlunun fıtratını bozmasından kaynaklandığı;

İnsan Suresi okumalarımdan zihnime yansıdı.

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.

Yorumlar
Paylaş: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*