MENU
senay-gungor

Dur Diyebilmek !

fehmi-yagli-2

5 Nisan 2018 (0) YORUM OKUNMA: 7886 Fehmi Yağlı Yazıları, Köşe

İnsan Suresi Gönül Okumalarım-Vı

İnsan Suresi Gönül Okumalarım-Vı

Sohbeti Kur’an olanın yolu aydınlık olur:

Fakirlere, yetimlere, düşkünlere, tutuklulara devlet eliyle yapılan yardımların vatandaş tarafından hoşgörüyle karşılanması halinde doğrudan bizatihi Kişinin kendisi yapmış gibi karşılık bulabileceği;

Yeryüzünde, İnsanın yaratılışına kadar geçen sürenin Allah cc nezdinde anılmaya değer olmadığı;

İnsanın yaratılışı ile yeryüzünün amacına kavuşmuş olduğu;

Yeryüzünün insanın yaratılışı ile bir anlam ifade ettiği; aksine Allah cc katında hiç bir değerinin bulunmadığı;

İnsanın, Allah cc katında ki kıymetinin yeryüzünde ki diğer tüm yaratıklardan önemi daha yüksek olduğu;

İnkarcılar için ceza olarak ateşte kızdırılmış demirden halkaların vücutlarına yapışacağı;

Dünyevi afet ve çekilen sıkıntıların Ahiret imtihanını kaybetme nedeniyle Allah’ın azabının daha şiddetli olacağı korkusuna birer misal olduğu;

İnsan yaşamını sürdürmek için gerekli olan gıdaların karşılıksız olarak Allah rızası için paylaşmanın Ahirette azaptan koruyacağı gibi Dünya hayatında da insanlığı her türlü afet ve sıkıntılardan koruyacağı;

Bu Dünyada insanlığın yaşamını sürdürmesi için gerekli olan temel gıdaların ücretsiz ve hakça bir paylaşımın gerçekleştirileceği bir sistemin kurulması gerektiği;

İnsanın yaşamsal fonksiyonlarını sağlayan gıdasal ihtiyaçların maddesel değer ve kıymetinin karşılığı olarak bir bedel konulamayacağı;

Gümüş ve altının yiyecek ve içecek satın almak için değil muhafaza için kab (eşya) olacak kadar bir maddi kıymet verilmesi gerektiği;

Altın ve gümüşten kabın değil içerisinde taşınan yiyecek ve içeceğin insan için değerli olması gerektiği;

Sabah aydınlığında, akşam ağardığında gözlerin gördüğü kulakların işittiği tabiat güzellikleri karşısında Allah’ı cc yad etmenin ibadet olduğu;

Uzun gecelerde Allah’a secde etmekle meşgul olmanın ibadet olduğu;

Müslüman’ın, namaz harici müstakilen geceleri bir anlıkta olsa secdeye kapanarak Allah’a tapınması gerektiği;

Sözünde durmayan bireylerin oluşturduğu toplumu her türlü şer ve kötülüğün saracağı;

Cennet yaşamında ne yakıcı çöl sıcaklıklarının ne de kutuplardaki dondurucu soğuğun yaşanmayacağı;

Devlet idaresi için yapılan seçimlerde Kişiye verilen tercih hakkının topluma sağladığı istihdam sayısıyla eş değer olmasının Devlet idaresine fayda sağlayacağı;

İmtihan eden Allah cc imtihan edilen kulun nasıl bir sonuç alacağını bildiği halde tercihine müdahale etmemesi; İnsanoğlunun genelinin tabi olduğu sınavın amacına uygun olacağı;

İnsanlık aleminde genel kabul görmüş hal ve hareketlerin Yüce Yaratan cc katında kabulü veya reddi Kişinin inkarına veya tasdikine bağı olduğu;

Bu dünya, cennet ve cehennemden örnekleme özelliklere sahip olduğu; Ancak ahiret aleminde bu ortamların ayrışacağı müstakilen var olacağı;

Azabı hak edici sıkıntılı bir yaşantı da, rahat ve mutluluklarla dolu bir yaşantı da Kişinin kendi tercihinden kaynaklanacağı;

Fert ve toplumsal fark etmeksizin insanoğlunun lehine olan hal, tavır ve söz Kur’anın tavsiye ettiği ve Allah’ın cc memnuniyetine vesile olacağı;

Yeryüzünde bir fert dahi olsa O’nun her ne inançta ve düşüncede olursa olsun aleyhine yapılan baskı ve zulümlerin nankörlük ve günahkarlıkla tarif edileceği;

Sabah akşam Rabbin adını anmayan insanın, yaratılış özelliğinden kaynaklanan bu arzu ve isteğin yerine başka şeyleri anmakla telafi edeceği;

Adilane paylaşım tesis edilmediği takdirde dünyevi menfaat ve güç devşirmek için insan toplulukları oluşturmanın günahkarlık ve nankörlük olduğu;

Dünyevi menfaat ve güç oluşturma gayretinde olup insanlığın geneline hitap etmeyen hiç bir topluluk, kurum ve kuruluşa itaat edilmemesi gerektiği;

Hayatının herhangi bir çağında aşırı dünya sevgisinden kendisini kurtaramayan insanın ahiret inancının zayıf veya hiç olmayacağı;

İnsan Suresi okumalarımdan zihnime yansıdı.

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.

Söz konusu bu ve benzeri çalışmalarım kesinlikle meal veya tefsir çalışması olmayıp, İnsan Suresi okumalarım esnasında zihinsel olarak fehmettiğim tespitlerdir. Kişisel olarak ibadet ve zikir amaçlı yaptığımız derslerin paylaşımından kastımızın ümmeti Kur’an okumaya yönlendirmede faydası olacağı düşüncesiyle, ayetlerin ruhuna ve surenin bütünlüğüne uygun akıl ve gönül okumaları yapmak olup Kur’an’ın ibadet muamelat ve fıkhına aykırı tespitlerin varlığı halinde ehlince uyarılmaya her zaman açık ve tashihimin beyanı olduğunu belirtmek isterim.

Yorumlar
Paylaş: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*