MENU
huseyin-celik2

Kankayıbı Kaybediyor

senay-gungor

Engelli Çoçuğa Sahip Olmak

fehmi-yagli-2

16 Şubat 2018 (0) YORUM OKUNMA: 8466 Fehmi Yağlı Yazıları, Köşe

Zelzele Suresi Gönül Okumalarım-Iı

Zelzele Suresi Gönül Okumalarım-Iı

Sohbeti Kur’an olanın yolu aydınlık olur:

İnsanoğlu, yeraltında bulunan katı, sıvı ve gaz halindeki madenleri yer üstüne çıkarıp tükettiğinde Kıyamet sarsıntısının başlayabileceği;

İnsan her hangi bir cemaate, cemiyete, derneğe veya devlete tabiiyeti bulunsa da işlediği iş ve eylemlerden, söylediği söz ve davranışlardan bireysel olarak sorumluluğunun bulunduğu;

Toplumsal söz ve eylemlere neden olan kanaat, tarikat, devlet, cemaat v.b. önderleri taklit etmenin yanlışlığı ve doğruluğu karşısında kişinin ferdi sorumluluktan kurtulamayacağı;

Bilim dünyasının, yeraltında insanoğlunun merakına mucip  her türlü bilgiye ulaşılabileceği;

İnsanoğlunun ilk yaratılışının topraktan olduğu gibi öldükten sonra yeniden farklı olarak yaratılışının da topraktan olacağı;

Öldükten sonra yeniden yaratılacak olan insanın hesap gününde dünyada yaşadığı kendi hayatını en ince detayına kadar toprağın göstereceğini ve bu duruma kişinin hayret edeceği;

İnsanoğlu ölüp yeniden dirilişi ile birlikte hesap günün de, toprağa özel bir yöntemle dünya da ki yaşadığı hayatın karşılığı olarak ahiret sürecinde nasıl bir hayat süreceğinin de haberini aynı şekilde alacağı;

Cenab-ı Allah’ın cc  tek büyük ve mutlak haber sahibi olmasına; Günümüzde teknoloji sayesinde yeryüzünün her neresinde habere konu bir durumun anında yeryüzünün başka bir yerinden öğrenme imkanın bulunmasının en güzel örnek olduğu;

Toprağın, dünya hayatında su, güneş ve tohumla buluşarak ürün verme özelliğinin Kıyamet saatinin başlamasıyla sona ereceği;

İnsanoğlunun, emanete ihanet ettiğini, yer altında ki madenleri tükettiğinde anlayacağı ancak geri dönüşü mümkün olmadığından Kıyamet saatinin başlamasını engelleyemeyeceği;

Bilim Dünyası yerküreye insanoğluna verilmiş bir emanet gözüyle bakmadığı aksine sahiplendiği için keşfettiği her yeni buluşun insanlığa ve yerküremize zarar verdiği;

Kur’an ahlakına sahip olmayan Bilim Dünyası bilimsel keşiflerin uygulanmasında seçici davranmadığından dolayıdır ki yeryüzünü Kıyamete sürüklediği;

Kişinin yaptığı eylemlerin sebep-sonuç ilişkisi bakımından kural ve yöntem olarak alternatifli bir şekilde yaratıcısının Allah cc olduğu ve adına “Kader” denilebileceği; Alternatif kural ve yöntemlerden herhangi birisini tercih etmenin insanın kendisine ait olduğundan sorumlu olduğu ve adına “Kaza” denebileceği;

Kıyamet sarsıntısının başlamasıyla Arzın yer çekim özelliğinin ortadan kalkacağı;

Yeryüzünde yaratılmış her tür nesnenin bizatihi kendisinin taşıdığı özellikler Allah’ın (cc) Kelamı olduğu;

Kainatta ki yaratılan zerreden küreye tüm maddelerin canlı- cansız diye kategorize edilmesinin insan katında söz konusu olduğu; Allah cc katında ise böyle bir kategorizenin bulunmadığı;

Hayvanlar ve bitkiler aleminde ki yaşamsal özelliklerin insanlık alemi için Allah’ın vahyinden işaretler taşıdığı; Söz konusu işaretlerden insanoğlu kendisi için bir takım yaşamsal dersler çıkarması gerektiği;

Biz insanlarda ki zihinsel olarak düşünme özelliğine benzer vasfın farklı formatlarda Kainatta ki yaratılmış tüm varlıklarda bulunduğu ve her varlığın Allah (cc) tarafından verilmiş ve sınırları çizilmiş görevleri düşünerek yaptığı;

Kainatta ki zerreden küreye her varlıkta zihinsel düşünme özelliğinin, kendi cinslerine özel  farklı formatlarda bulunduğu;

Kainatta ki her varlığın mahiyet bakımından kendi cinslerine özel zihinsel düşüncelerini yine kendi cinsinden varlıklarla, kendilerine özel usul ve yöntemlerle paylaşabildikleri;

Kainatta ki tüm varlıkların müşterek özelliği; Kendi içsel aleminde zihinsel olarak neler düşündüklerini sadece Yüce Allah’a (cc) arz edebildikleri;

İnsanoğlunu diğer varlıklardan ayıran özelliğin zihinsel düşüncelerini  diğer varlıklara aktarabilme yetisine sahip olmaları olduğu;

Zelzele Suresi okumalarım esnasında zihnime yansıdı.

Estağfirullah… Estağfirullah… Estağfirullah…

Kuran Okuyunuz. O’nu okudukça kişiye özel zihinsel yansımalarını keşfedeceksiniz. Doğrusunu Allah (cc) bilir.

Yorumlar
Paylaş: Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedInShare on TumblrEmail this to someone

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*