Hakkımızda

İçinde bulunduğumuz süreçte ülke ve ilimizin çıkarları açısından basının önemi daha çok artmıştır. Her hal ve şartta ideolojik ve siyasi düşüncelerden arınmış halde, memleket menfaatleri öncelikli hedef olmak durumundadır. Göç veren bir il olarak istihdam sağlayıcı yatırımları teşvik etmek, önerilerde bulunmak, karar alıcı mekanizmaları motive etmek gerekmektedir. Halkın çıkarına olan çalışmaların ivedilikle yapılabilmesi için karar mekanizmaları üzerinde etkili olacak şekilde kamuoyu talebi dile getirilmelidir.
Çorum da yayın yapan yerel gazetelerin 4 tanesi 1 Aralık 2015 tarihi itibarıyla yazılı basın hayatından çekileceklerini, günlük ya da haftalık gazete olarak yayın hayatına devam etmeyeceklerini kamuoyuna duyurmuşlar. Yayın hayatına devam etmeyeceğini açıklayan gazeteler, dillendirdikleri farklı seslerle ve üsluplarıyla kentimizin siyasi, ekonomik ve kültürel hayatında yaşanan gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayarak, şehrimize önemli katkılarda bulunmuşlardır.
Bu gazetelerin yayın hayatından çekilmeleri bu güne kadar ifa ettikleri hizmetler noktasında bir boşluğun ortaya çıkmasına neden olacaktır. Çorum’un iş, siyaset, kültür ve sosyal hayatında yer alan aktörlerin seslerini duyuracakları mecranın daralacak olması, bu çevrelerde farklı endişelerin de doğmasına neden olmuştur. Öte yandan bu gazetelerde çalışan basın emekçilerinin de istihdam dışında kalacak olması, çalışanları aileleriyle birlikte düşündüğümüzde önemli bir mağduriyeti daha ortaya çıkaracaktır.
Kamuoyunda ve basın emekçisi meslektaşlarımız arasında yukarda iade edilen boşluktan dolayı bizden bir beklenti olmuş, doğabilecek sıkıntılara karşı çözüm üretme noktasında üzerimize bir ödev yüklenmiştir. Basın mesleğinin içinde bulunanlar olarak topluma karşı sorumluluğumuzun gereğinden kaçmamız içinde bulunduğumuz durumda karşı konulamaz olmuştur.
Bu itibarla memleket meselelerini öncelikli olarak gören, sorumluluktan kaçmayan, milli ve manevi değerlere saygılı, basın emekçilerine sahip çıkan bir gazeteyi Çorum basın hayatına kazandırmaya KARAR verdik