İLAN OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayınlama: 02.09.2023 00:01
A+
A-
İLAN
OĞUZLAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Belediyemiz Tüzel Kişiliğine ait Karadonlu Mahallesi Fatih caddesi 35 C (22 m2 işyeri) adresinde bulunan 1(Bir) Adet işyeri, Belediye Encümenimizin 01.09.2023 Tarih ve 41 sayılı kararı ile 3 (üç) yıllığına kiraya  verilecektir.

            1-İhale usulü                                      : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci        
                                                                       maddesi gereğince açık teklif usulü
            2-İhale tarih ve saati                           : 15.09.2023 – 11:00
            3- İdarenin adresi                                : Karadonlu Mahallesi Fatih caddesi 33/21
            4- İhale komisyonunun toplantı yeri  : Oğuzlar Belediye Başkanlığı Meclis Salonu
            5-İhaleye ait Muhammen aylık bedel : KDV dahil  1.000,00 TL.(Bin Türk Lirası)
            6-Geçici Teminatı                              : 1.100,00 TL.(Bin yüz Türk Lirası     
         7-Şartname ve ekleri Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde ihale tarih ve saatine kadar görülebilir ve 500,00 TL. karşılığında temin edilebilir.

#ilangovtr

BASIN NO:ILN01885834 

#ilangovtr
Basın No ILN01885834