İlanlar

ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Kadir Has Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ile “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” nde öngörülen koşullara ek olarak, web sayfasında yayınlanan KHAS Akademik Personel İstihdam Yönergesi’nde belirtilen kriterleri sağlamak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Mudanya Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ilgili maddeleri, “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ve “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili maddelerine ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Pamukkale Üniversitesinin çeşitli birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 2022 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamaları esas alınmak suretiyle (eczacı unvanı hariç) yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 405 Sözleşmeli Personel alınacak. Başvurular Pamukkale Üniversitesi Kınıklı Yerleşkesinde yer...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından asma katlı dükkan, fındık bahçesi, han odası, büro ve tarla  31 Aralık 2023 tarihine kadar kiraya verilecek. İhale,  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile 24 Nisan 2023 tarihinde saat: 14.00’te Trabzon  Vakıflar Bölge Müdürlüğü Hizmet Binasında yapılacak. İhaleye...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Yaşar Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nca 12.06.2018 tarih ve 30449 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği”, resmi erişim sayfasında yayımlanan “Akademik Kadrolara Atama ve Yükseltmeler Hakkında Yönerge”de belirtilen kıstasları yerine getirmiş olmak kaydıyla ilgili...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, İstanbul Esenyurt Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşıyan, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 09.11.2018 tarih ve 30590 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği hükümlerinde aranan koşulları yerine getirmiş olmak kaydı ile aylık ve özlük hakları yönünden 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine tabi olarak öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız  
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumuna 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi birimlerine 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4.maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2’nci maddenin (b) fıkrası gereğince “Yazılı ve/veya sözlü sınav...
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, Balıkesir Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız
ilan.gov.tr ’de yer alan ilana göre, İstanbul Rumeli Üniversitesi birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız