2023’te 7 Bin 500 Denetim

Yayınlama: 09.02.2024

2023Te 7 Bin 500 Denetim 4 Jpg

2023’te 7 Bin 500 Denetim

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 2023 yılı faaliyet raporunu yayımladı.

Valilik ek binasında hizmet veren Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1705 sayılı Ticarette Tağşişin Men’i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun ile 3516 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu kapsamında yapılan denetimler yapıyor.

Müdürlük ayrıca 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu gereği üretim yapan firmaların belgelendirme işlemleri ile 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu kapsamında kurulacak OSB’lerin yer seçimi işlemleri gibi konularda karar mercii konumunda.

Müdürlük geride bıraktığımız yılın değerlendirmesini yaptığı açıklamada yaklaşık 7 bin 500 denetim gerçekleştirdiğini duyururken ilçelerdeki faaliyetleri hakkında da bilgiler paylaştı.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yaptığı açıklamada şu bilgilere yer verdi:

“Çorum il ve ilçeleri 2023 yılı denetim programı kapsamında ürün denetimi olarak, elektrikli asansör, enerji verimliliği kapsamında ev tipi soğutucu ve dondurucular, piroteknik ürünler (maç şelalesi, havai fişek, ramazan topu vb.), pil ve aküler, elektrikli fırın, gaz yakan cihazlar kapsamında taşınabilir çay ocağı, set üstü ankastre ocaklar, tüplü mangal, yufka-bazlama-gözleme ocakları, ayrıca kaplanmış lastikler, otomatik olmayan tartı aletleri olarak belirlenmiş olup, ilgili denetim personeli tarafından faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Hizmet yeri denetimi olarak binalarımızda kullanılan ve her yıl periyodik kontrolü yapılan asansörlerin teyit kontrolü, yine binalarımızda asansörlerimizin düzenli olarak her ay bakımını yapan asansör yetkili servis hizmet yeri denetimleri, LPG yakıt sistem tadilatı hizmet yeri gözetimi olarak da yeni montajı (imalatı) yapılan asansörlerin asansör ilk tescil muayenelerine katılım sağlanmaktadır. Ürün/firma gözetim faaliyeti olarak Çorum ili ve ilçelerinde elektrikli ekipman satan işyerleri, ATEX ürünleri (akaryakıt dispenser tabancası, madenci lambası, metan sensörü, armatür, gaz alarm cihazı), beyaz eşya online enerji etiketi, gaz yakan cihazlar, traktörler kapsamında bunları satan işyerleri ziyaret edilerek yeni yürürlüğe giren Kanun ve Yönetmelikler hakkında satıcı bilgilendirme çalışmaları yapılmıştır.

 

YAKLAŞIK 7 BİN 500 DENETİM

Yıllık denetim programı kapsamında belirlenen ürünlere yönelik olarak Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü denetçi personeli tarafından denetimler gerçekleştirilmekte olup, ayrıca ALO130 Ürün Güvenliği İhbar ve Şikâyet Hattına yapılan bildirimler ile CİMER ve İl müdürlüğümüze bizzat dilekçe ile yapılan ihbar ve şikayetler de dikkate alınarak varsa uygunsuzluğun giderilmesi için çalışma yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilmesi durumunda idari yaptırım uygulanmaktadır.

Tamir ayar ve muayene servislerinde toplamda 17 işyeri denetimi,  Akaryakıt ve LPG istasyonlarında toplamda 2 bin 970 adet Akaryakıt, LPG ve Adblue sayacın denetimi, Tartı aletlerinde toplamda 431 adet tartı aletinin denetimi, 3 bin 831 elektrik sayacının, beş adet su sayacının, 40 adet  taksimetrenin, beş adet takograf cihazının, 10 adet Egzoz emisyon ölçüm  cihazı, 72 adet işyerinde hazır ambalajlı mamulün denetimi yapılmış olup, uygun olmayan ölçü ve tartı aletleri ile ilgili 3516 Sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu Hükümlerine göre idari ve cezai işlemler uygulanmıştır.

 

EKSPERTİZ İŞLEMLERİ

Bakanlığımızca İl Müdürlüğümüzün görevlendirildiği yatırım teşvik belgesi (KDV istisnası, Sigorta primi işveren desteği, yatırım yeri tahsisi, Gümrük vergi Muafiyeti, Vergi İndirimi) ile ilgili yatırım tamamlama ekspertiz işlemleri kapsamında 01.01.2023 – 31.12.2023 tarihleri arasında dört adet firmada Yatırım Tamamlama Ekspertiz işlemi gerçekleştirilmiştir.

 

İŞLETME FAALİYETLERİ

1 Ocak-31 Aralık 2023 tarihleri arasında 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanunu kapsamında Sanayi Sicil Bilgi sistemi üzerinden 104 adet işletmeye ilk defa Sanayi Sicil Belgesi düzenlenmiştir. 236 adet işletmenin vize işlemi gerçekleştirilmiş, 368 adet işletmenin değişiklik (Kapasite raporu değişikliği, adres bilgisi değişikliği, unvan değişikliği başvurusu, nevi değişikliği/şirket birleştirmesi/şirket devri başvurusu, iptal edilen belgenin yeniden aktifleştirilmesi başvurusu) talebi onaylanmış, bin 150 adet işletmenin bir önceki yılla ilgili faaliyetlerinin yer aldığı yıllık işletme cetveli kontrolü yapılarak onaylanmış ve yine Sanayi Sicil Bilgi sistemi üzerinden yapılan 108 adet iptal başvurusunun incelenmesi sonucunda 106  adet işletmenin Sanayi Sicil Belgesi iptal edilmiştir. İlimizde hali hazırda Sanayi Sicil Belgeli bin 150 adet işletme faaliyette bulunmaktadır.

1 Ocak – 31 Aralık 2023 tarihleri arasında Sanayi Sicil Belgesi ilk kayıt, iptal ve genel kontrol kapsamında 350 adet işletme farklı gün ve saatlerde ayrı ayrı ziyaret edilmiştir.

 

İLÇELERDEKİ FAALİYETLER

Sungurlu İlçemizdeki 2001 yılında kurulmuş olan, 487 hektar alan içerisindeki OSB’de (Organize Sanayi Bölgesi) ise 63 sanayi parsel den 56 adet parsel tahsisi yapılmış olup, dokuz adet işyeri faal 391 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

Osmancık OSB (Organize Sanayi Bölgesi) 2015 yılında kurulmuş olup, 47 hektarlık alanda 24 sanayi parseli mevcut olup, bu parsellerden 19 adet parselin tahsisi yapılmıştır. Osmancık Organize Sanayi Bölgesinde yedi adet işyeri faal olup 624 kişiye istihdam sağlanmaktadır.

İskilip ilçemizde 2023 yılında Mera vasıflı 75 Ha. alanda OSB kurulması için yer seçimi  talebinde bulunulmuş olup, Mera vasıf değişikliği yapılarak İskilip OSB dosyası Sicil numarası almak üzere 2023 yılı Aralık ayında Bakanlığımıza iletilerek kurulması sağlanmıştır.

Alaca ilçemizde yaklaşık 506 Ha. Mera ve tarla vasıflı alanda OSB kurulması için yer seçimi talebi 2023 yılı Kasım ayı içerisinde Bakanlığımıza iletilmiş olup, yer seçim çalışmaları yapılması yönünde Bakanlığımızdan cevap gelmiştir.

Merkez ilçede bir adet olmak üzere, Sungurlu, Osmancık, Alaca, İskilip, Kargı ve Bayat ilçelerinde birer adet sanayi sitesi bulunmakta olup, Makine sektöründen Gıda sektörüne, Mobilya sektöründen Plastik Sanayiye, Kimya sektöründen Medikal sektöre kadar birçok alanda üretim yapılmaktadır.