Bütçede Aslan Payı Personel Giderlerine

Yayınlama: 12.09.2023

Butcede

Bütçede Aslan Payı Personel Giderlerine

Cumhurbaşkanlığı kararıyla resmileşen Orta Vadeli Programda planlanan Hitit Üniversitesinin 2024 yılı bütçesinin en büyük kalemi SGK Primi dahil personel giderlerine ayrıldı.

Hitit Üniversitesinin 2024 yılı bütçesi 1 milyar 493 milyon 126 bin olarak planlandı. En yüksek gider kalemi ise SGK Primleri dahil olarak personel giderleri olacak.

Makro politikaları, ilkeleri, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükleri, gelecek üç yıla ilişkin toplam gelir ve gider tahminlerini, bütçe dengesi ve borçlanma durumu ile kamu idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içeren temel politika dokümanı olan, Merkezi yönetim bütçesi hazırlık sürecini başlatan Orta Vadeli Program, (OVP) Cumhurbaşkanlığı kararıyla Resmi Gazete ’de yayımlanarak resmileşti.

Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlı tarafından yayınlanan 2024-2026 yıllarına ait Orta Vadeli Programa göre Üniversitelere verilmesi öngörülen bütçe planlamasına göre 2024 yılı için Hitit Üniversitesi’ne toplam 1 milyar 493 milyon 126 bin liralık bütçe planlandı.

Hitit Üniversitesi bütçesi içerisindeki en yüksek kalem personel gideri oldu. Hitit Üniversitesi’nin personel gideri 1 milyar 17 milyon 892 bin lira, Sosyal Güvenlik Primi gideri ise 117 milyon 353 bin olarak planlandı.

Hitit Üniversitesinin bütçesi 2024 yılı ödenek tavanı teklifinde, Sermaye gideri toplam ödeneği 200 milyon lira,  Mal ve Hizmet Alım giderleri ödeneği 126 milyon 308 bin lira, Cari transferler ödeneği 31 milyon 573 bin lira olarak belirlendi. (Cemal Akyol)