İl Genel Meclisinde 13 Maddelik Gündem

Yayınlama: 05.05.2024

Il Genel Meclisinde 13 Maddelik Gundem Jpeg E1714906589994

İl Genel Meclisinde 13 Maddelik Gündem

Çorum İl Genel Meclisi pazartesi günü toplanacak. Mayıs ayı birinci toplantısını yapacak olan İl Genel Meclisinin gündemi de belli oldu.

Çorum İl Genel Meclisi, 6 Mayıs Pazartesi günü saat 11’de toplanacak. Muhammed Fatih Temür Başkanlığında toplanacak olan meclis 13 gündem maddesinden oluşacak.

Gündem maddelerini belirlediğini duyuran meclisin 13 maddelik toplantı gündemi şu şekilde:

İl Genel Meclisinin 18/04/2024 Perşembe günkü toplantısına ait tutanak özetinin okunması. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 18 maddesi gereğince, İl Genel Meclisi Üyeleri tarafından Meclis Başkanlığına verilmesi halinde önerge tekliflerinin görüşülmesi. Taşınır Mal Yönetmeliğinin 35 maddesi gereğince İl Özel İdaresinin 2023 yılı Taşınır Kesin Hesap ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin görüşülmesi. 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 47 maddesi ile Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40 maddesi gereğince, İl Özel İdaresinin 2023 yılı bütçesi kesin hesabının görüşülmesi.

Sungurlu İlçesi Yukarıbeşpınar köyü 139 ada, 1 parsel (Eski 538 parsel) nolu taşınmazda Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun ve eklerine ait İmar ve Bayındırlık Komisyonunca hazırlanan raporun görüşülmesi.

İl Özel İdaresinde görev yapan kamu görevlilerine Sosyal Denge Tazminatı ödenmesine, ödenecek miktarın belirlenmesi için yetkili memur sendikası (Bem-Bir- Sen) ile görüşme yapmasına ve sosyal denge tazminatı sözleşme metni imzalaması için Vali’ye İl Genel Meclisi tarafından Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, 4688 sayılı kanun, Uluslararası sözleşmelerin ilgili maddeleri gereğince yetki verilmesinin görüşülmesi.

Mecitözü İlçesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ali ÖZDANACI’nın, İl Genel Meclis Üyeliğine seçilmesinden dolayı boşalan üyeliğe 2024 yılı faaliyet döneminde kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye seçilmesi. Sungurlu İlçesi, Yeşilova köyü 0 ada 81 ve 82 parsel nolu taşınmazlarda Yenilenebilir Enerji kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince görüşülmesi.

İlimiz Merkez İlçe, Elmalı köyü 108 ada 83 parsel (Eski 449 parsel) nolu taşınmazda Yenilenebilir Enerji kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım

İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince görüşülmesi.

İlimiz Merkez İlçe, Elmalı köyü 108 ada 47, 48, 49 ve 74 parsel (Eski 453, 479, 481 ve 482 parseller) nolu taşınmazda Yenilenebilir Enerji kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapımına ilişkin plan müellifince

hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince görüşülmesi. İlimiz Mecitözü İlçesi, Alören köyü 107 ada 54, 56, 57 ve 87 parsel nolu taşınmazların köy yerleşik alanı ve civarı içinde kalan kısmı üzerinde Konut Alanı yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince görüşülmesi.

İlimiz Merkez ilçe Harmancık köyü 153 ada 83 ve 84 parsel nolu taşınmazlarda Yenilenebilir Enerji kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapımına ilişkin plan müellifince hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar

Planı, 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve Plan Açıklama Raporunun 3194 sayılı İmar Kanunu 8’inci maddesi ile 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanunu’nun 10’uncu maddesi (c) bendi gereğince görüşülmesi. Gelecek ayki toplantı gününün belirlenmesi.