Ne Olacak Şimdi

Yayınlama: 26.10.2023
Düzenleme: 26.10.2023 16:53

Millet Bahcesi

Ne Olacak Şimdi

Çorum İdare Mahkemesi eski stadyumun yerine yapımına başlanan Millet Bahçesi projesinin iptaline karar verdi.

Avukat Teoman Şahin’in eski stadyum ve çevresinde yapılan plan değişikliğinin iptali istemiyle İdare Mahkemesi’ne başvurarak, Millet Bahçesi inşaat çalışmasının durdurulması ve imar planının iptalini istemesiyle başlattığı hukuki süreç Çorum İdare Mahkemesinin kararıyla başka bir boyuta taşındı.

İnşaat çalışmaları belirli bir aşamaya gelmiş olan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu stadı ve çevresinde yapımına başlanan Millet Bahçesi’nin imar planının iptal edilmesi, şimdi ne olacak sorusunu gündeme getirdi.

Bilindiği üzere daha önce yürütmenin durdurulmasına yönelik verilen mahkeme kararına rağmen Millet Bahçesi inşaası devam etmiş belirli bir aşamaya gelmişti.

Çorum İdare Mahkemesi planın iptaline yönelik başvuruya dair kararında, Belediye Meclis kararıyla ortaya çıkan plan değişikliğinde ticaret alanına yer verilerek sosyal altyapının azaltıldığı, alanda yapılacak ticari faaliyetin ne olacağı hususunun planın konusunu oluşturmadığı, ticaret alanı plan kararı üretilen alanda yapılabilecek faaliyetlerin Yönetmelikler ile düzenlendiği, plan değişikliği ile sosyal alt yapı alanının ticaret alanına dönüştürülebilmesi için zorunluluk bulunması, yatırımcı kuruluştan görüş alınması, eşdeğer alan üretilmesi ve kentsel teknik altyapı etki değerlendirmesi raporu hazırlanması koşullarının birlikte yerine getirilmesi gerektiği, bakılan davaya konu plan değişikliğinde ise bu koşulların hiç birisinin yerine getirilmediği gerekçesiyle Millet Bahçesi planını iptal etti.

Taraflar kararın tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde Samsun Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf kanun yolu açık olmak üzere başvurabilecek. (Cemal Akyol)