Çorum’da Yaşayan Her 6 Kişiden 1’i Yaşlı

Yayınlama: 27.03.2024

Corumda Yasayan Her 6 Kisiden 1I Yasli 1

Çorum’da Yaşayan Her 6 Kişiden 1’i Yaşlı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre Çorum’da nüfusun altıda birini yaşlı nüfusu oluşturdu. 528 bin 351 kişinin yaşadığı kentte 87 bin 634 yaşlının ikamet ettiği belirtildi.

TÜİK, “İstatistiklerle Yaşlılar 2023” konulu bir istatistik raporu paylaştı. Buna göre Türkiye’de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfus, 2018 yılında 7 milyon 186 bin 204 kişi iken son beş yılda yüzde 21,4 artarak 2023 yılında 8 milyon 722 bin 806 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2018 yılında yüzde 8,8 iken, 2023 yılında yüzde 10,2’ye yükseldi. Yaşlı nüfusun 2023 yılında yüzde 44,5’ini erkek nüfus, %55,5’ini kadın nüfus oluşturdu.

KENTİN ALTIDA BİRİ 65 YAŞININ ÜZERİNDE

528 bin 351 kişinin yaşadığı Çorum’da ise 65 yaş ve üzerindeki nüfus 87 bin 634 olarak açıklandı. Bu rakam, toplam nüfusun neredeyse altıda birine denk geliyor. Kent nüfusunun yüzde 16,6’sı yaşlı kategorisinde değerlendirildi.

YAŞLI NÜFUSUNUN ÇOĞUNLUĞU KADIN

Çorum’da 87 bin 634 yaşlı nüfusunun çoğunluğunu ise kadınlar oluşturdu. 48 bin 430 kadının 65 yaş ve üzerinde olduğu ifade edilirken, 39 bin 204’ünün ise erkek olduğu kaydedildi.

TEK YAŞAYAN YAŞLILAR

En az bir yaşlı fert bulunan toplam hane halkı sayısı 63 bin 464 olarak belirlenirken, tek yaşayan yaşlı nüfusu 19 bin 141 olarak ifade edildi. Tek çekirdek aileden oluşan hane halkı sayısı 30 bin 96 olarak açıklanırken, en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hane halkı 13 bin 140, çekirdek aile bulunmayan, birden fazla kişiden oluşan halkı ise 1087 olarak kayıtlara geçti.

TEK YAŞAYAN YAŞLILARDA ÇOĞUNLUK KADINLARDA

TÜİK, cinsiyete göre tek yaşayan yaşlıların oranını da paylaştı. Çorum için bu veri, Türkiye ortalamasıyla neredeyse aynı. Çorum’da tek yaşayan yaşlıların yüzde 75,2’sini kadınlar, yüzde 24,8’ini ise erkekler oluşturdu.

TÜRKİYE GENELİ

Türkiye geneli yaşlı nüfusu istatistikleriyle ilgili TÜİK’ten yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

“Yaşlı nüfusun %64,0’ının 65-74 yaş grubunda yer aldığı görüldüYaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2018 yılında yaşlı nüfusun %62,2’sinin 65-74 yaş grubunda, %28,6’sının 75-84 yaş grubunda ve %9,2’sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2023 yılında %64,0’ının 65-74 yaş grubunda, %28,1’inin 75-84 yaş grubunda ve %7,9’unun 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görüldü.

Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının %10,0’ı geçmesi nüfusun yaşlanmasının bir göstergesidir. Türkiye’de yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha yüksek bir hız ile artış gösterdi.

Küresel yaşlanma süreci olarak adlandırılan “demografik dönüşüm” sürecinde olan Türkiye’de, doğurganlık ve ölümlülük hızlarındaki azalma ile birlikte sağlık alanında kaydedilen gelişmeler, yaşam standardının, refah düzeyinin ve doğuşta beklenen yaşam süresinin artması ile nüfusun yaş yapısı şekil değiştirdi. Çocuk ve gençlerin toplam nüfus içindeki oranı azalırken yaşlıların toplam nüfus içindeki oranı artış gösterdi. Türkiye, oransal olarak yaşlı nüfus yapısına sahip ülkelere göre hala genç bir nüfus yapısına sahip olsa da, yaşlı nüfus sayısal olarak oldukça fazladır.

Ortanca yaş, yeni doğan bebekten en yaşlıya kadar nüfusu oluşturan kişilerin yaşları küçükten büyüğe doğru sıralandığında ortada kalan kişinin yaşıdır. Nüfusun yaşlanması ile ilgili bilgi veren göstergelerden biri olan ortanca yaş, 2018 yılında 32,0 iken 2023 yılında 34,0 oldu. Ortanca yaş 2023 yılında erkeklerde 33,2, kadınlarda 34,7 olarak gerçekleşti.

Nüfus projeksiyonlarına göre, 2030 yılında 35,6, 2040 yılında 38,5, 2060 yılında 42,3 ve 2080 yılında 45,0 olacağı öngörüldü.

Yaşlı bağımlılık oranı 2023 yılında %15,0 oldu. Çalışma çağındaki yüz kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2018 yılında %12,9 iken bu oran 2023 yılında %15,0’a yükseldi.

Nüfus projeksiyonlarına göre, yaşlı bağımlılık oranının 2030 yılında %19,6, 2040 yılında %25,3, 2060 yılında %37,5 ve 2080 yılında %43,6 olacağı öngörüldü.

Türkiye, yaşlı nüfus oranına göre sıralamada 184 ülke arasında 67. sırada yer aldı. Birleşmiş Milletler dünya nüfus tahminlerine göre 2023 yılı için dünya nüfusunun 8 milyar 45 milyon 311 bin 448 kişi, yaşlı nüfusun ise 807 milyon 790 bin 294 kişi olduğu tahmin edildi. Bu tahminlere göre dünya nüfusunun %10,0’ını yaşlı nüfus oluşturdu. En yüksek yaşlı nüfus oranına sahip ilk üç ülke sırasıyla %30,1 ile Japonya, %24,5 ile İtalya ve %23,6 ile Finlandiya oldu. Türkiye, 184 ülke arasında 67. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu il, 2023 yılında %20,0 ile Sinop oldu. Bu ili %19,5 ile Kastamonu, %18,3 ile Giresun izledi. Yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu il ise %3,5 ile Şırnak oldu. Bu ili %4,0 ile Hakkari, %4,2 ile Şanlıurfa izledi.

Bir birey 65 yaşına ulaştığında yaşaması beklenen ömür ortalama 17,1 yıl oldu. Hayat Tabloları, 2020-2022 sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Türkiye geneli için 77,5 yıl, erkekler için 74,8 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşamakta olup, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,5 yıl oldu.

Türkiye’de 65 yaşına ulaşan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 17,1 yıl oldu. Erkekler için bu sürenin 15,3 yıl, kadınlar için 18,8 yıl olduğu gözlendi. Diğer bir ifade ile 65 yaşına ulaşan kadınların erkeklerden ortalama 3,5 yıl daha fazla yaşayacağı tahmin edildi. Beklenen yaşam süresi 75 yaşında 10,3 yıl iken 85 yaşında 5,5 yıl oldu.