Saatcı: Afet Bölgelerinde Sağlık Personeli İstihdamı Yapılmalı

Yayınlama: 24.02.2023

Saatcı: Afet Bölgelerinde Sağlık Personeli İstihdamı Yapılmalı

Sağlık-Sen Çorum Şube Başkanı Ahmet Saatcı, “Deprem bölgesinde fedakarca görev yapan sağlık çalışanlarının birçok sorunla da mücadele ettiğini, çalışanların talep ve sorunları, çözüm önerileri Sağlık Bakanlığı’na iletilmiştir” dedi.

Afet bölgesi ilan edilen illerin kadrolarında görev yapan ve diğer illerden geçici görevli gelen sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirten Saatcı;” Depremzede sağlık çalışanlarının psikolojik durumları göz önüne alındığında mevcut sağlık hizmeti sunumunun etkin olamayacağı açıktır. Bu nedenle söz konusu personel yerine ivedilikle geçici görevlendirmeler yapılmalıdır. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği’nin 21. maddesine istinaden bu personelin yer değişikliği talepleri dikkate alınmalı ve ivedilikle çözüme kavuşturulmalıdır. Afet bölgesindeki yıkımın büyüklüğü göz önüne alındığında, hem depremzede sağlık çalışanlarının hem de bölgeye geçici görevlendirilen sağlık çalışanlarının konaklama sorunu bulunmaktadır. Gerek bölgede görev yapan gerekse görevlendirmeyle bölgeye giden sağlık çalışanlarımızın acil ve kritik öneme haiz sağlık hizmetlerini nitelikli bir şekilde sürdürebilmeleri için barınma ve temel ihtiyaçlarının sağlanmasına öncelik verilmelidir. Afet bölgelerinde görev yapan sağlık çalışanlarının iş yükünün hafifletilmesinin elzem bir durumdur. Afet bölgelerinde sağlık personeli istihdamı ivedilikle yapılmadır” diye konuştu.

Bölgede çalışan ve görevlendirmeyle giden sağlık çalışanlarının ek ödemelerinde  düzenleme yapılmasının gerektiğini ifade eden Saatcı,”Ek ödemeler, sağlık çalışanlarının hem moral ve motivasyonunu arttırmakta, hem de ödüllendirilmesini sağlamaktadır. İkinci ve üçüncü basamak sağlık tesislerinde görev yapmakta olan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemelerinde, ‘dağıtılabilir ek ödeme miktarının’ yüksek belirlenmesi suretiyle, çalışanların deprem öncesi teşvik ek ödemesinden en az yüzde 75 daha fazla olması sağlanmalıdır. Ve ya Sağlık Bakanlığı Ek ödeme Yönetmeliği’ne düzenlenecek geçici bir madde ile tavan ek ödeme oranını geçmeyecek şekilde, en yüksek devlet memuru aylığı baz alınarak, kadro/unvan bazında çalışanların deprem öncesi aldıkları teşvik ek ödemesinden en az yüzde 75 daha fazla olacak şekilde, en az 6 ay süresince ödenmesi sağlanmalıdır. Ayrıca afet bölgelerinde görev yapan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemesi ile taban ödemelerinin tam alabilmesi için ek ödemelerinin hesaplanmasında yer alan,  aktif çalışma gün katsayısı ‘1’ olarak uygulanmalıdır. Afet bölgelerine geçici görevlendirilen sağlık çalışanlarının Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin 5. maddesi ile 6. Dönem Toplu Sözleşme maddeleri dikkate alınarak, ek ödemelerinde yaşanacak hak kayıplarının önüne geçilmesi gerekmektedir. Birinci basamak sağlık tesislerinde görev yapmakta olan depremzede sağlık çalışanlarının teşvik ek ödemesinde; Sağlık Bakanlığı Ek Ödeme Yönetmeliği’nin Ek-3B sayılı tablodaki katsayılar, herhangi bir katsayı ile çarpılmadan katsayıların en az yüzde 100 artırımlı olacak şekilde tamamı, 6 ay süresince sağlık çalışanlarına ödenmesi sağlanmalıdır. Afet bölgelerinde depremzede aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları ile geçici görevlendirilen aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına; Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği’nde geçici bir madde eklenerek, Ocak 2023 dönemi verileri baz alınarak (kayıtlı kişi sayısı, negatif performans, pozitif performans ve gezici sağlık hizmeti) ödemelerin, 6 ay süreyle tam olarak yapılması sağlanmalıdır” dedi.

Depremzede sağlık çalışanlarına psiko-sosyal destek verilmesinin önemine de dikkat çeken Saatcı;”Bu amaçla deprem bölgesine yeterli sayıda psikolog, uzman psikolog, sosyal çalışmacı görevlendirilmesi gerekir. Gerekli düzenlemelerin yapılması sadece sağlık çalışanları için değil, sağlık hizmetinin sunumunu da etkilemekte ve hasta memnuniyetinin sağlanması için de önemlidir. Bu itibarla, gerekli düzenlemelerin bir an önce yapılması elzemdir” ifadelerini kullandı.

Bir Yorum Yazın

Ziyaretçi Yorumları - 0 Yorum

Henüz yorum yapılmamış.