DİNİ  DEĞERLERLE  “ALAY“ 

Yayınlama: 02.11.2023
Düzenleme: 02.11.2023 14:15

DİNİ  DEĞERLERLE  “ALAY“

Alay, inanç ve davranışla ilgili ahlaki bir zafiyettir. İnsanları alay etmeye iten iki psikolojik etken vardır; 1.Alay eden kişinin büyüklenmesi; kendi inanç, değer, düşünce ve davranışlarını beğenmesi, 2.Karşısındakini beğenmemesi; küçük, hakir, değersiz, önemsiz görmesi.

Dini değerlerle, ayet, Peygamber  ve müminlerle alay etmek, inanmayanların geçmişten günümüze sergiledikleri  genel bir tavırdır. Müşrikler, Hz. Muhammed’i, müminleri, ezanı, namazı ve dini değerleri alaya alıyorlar, ayetleri yalanlıyorlar, yalanlamakla kalmıyorlar aynı zamanda ayetleri dini hükümleri küçümsüyorlardı. Önceki  Peygamberlerle de alay edilmiş, onların getirdiği mesajlarda reddedilmiştir. Günümüzde de aynı şekilde ayetlerin içerdiği hükümleri beğenmeyen, ayet ve hadisleri eleştiren, eleştiri ve alay konusu yapanlar vardır. Kuranı Kerim’de alay edenler kınanmakla birlikte Allah’ın alaycıları dünya ve ahirette cezalandıracağı birçok ayette bildirilmektedir. Nitekim KehfSuresi  106. ayeti kerimede Yüce Allah şöyle buyuruyor;  “İnkâr etmeleri, ayetlerimi ve Resullerimi alaya almaları sebebiyle işte onların cezası cehennemdir.”

Kâfirlerin müminlere verdikleri zararlardan biri de; dini inkâr etmek, aleyhinde konuşmak, dinin kurallarını ve dindarları alay almaktır. Müminin kâfirlerin inkâr, hakaret ve alayları karşısında sükût etmemesi, rıza göstermemesi, ahlaki olmayan bu davranışı engellemesi vazifesidir. Mümin, insanlarla hiçbir dini değer ve kutsallarla alay etmediği gibi alay edenleri de tasvip etmez, dost edinmez, alaylarına karşı duyarsız kalmaz. Alaycılara karşı gereken tepkiyi gösterir, engel olmaya çalışır. Eğer engel olamazsa o meclisi terk eder, onlardan uzaklaşır, onların günahına ortak olmaz. Nitekim bu hüküm Kur’an ayetlerinde belirtilir:  “O size kitapta şunu indirmiştir: Allah’ın ayetlerinin inkâr edildiğini yahut onların alaya alındığını işittiğiniz zaman, onlar başka bir söze geçmedikçe  kendileriyle beraber oturmayın; aksi halde sizde onlar gibi olursunuz. Allah elbette münafıkların ve kâfirlerin tamamını cehennemde bir araya getirecektir.” (Nisa, 140)

Kıymetli okurlar!

Peygamberler, Kuran, ayet, ezan, namaz, tesettür gibi dini değerlerle alay edenlerin insanlık onuru ile bağdaşmayan bu gibi davranışlar, geçmişten günümüze mümin olmayanların sergilediği bir davranıştır. Gerek İslam’ı kabul etmemiş  gerekse kabul edip menfaatleri gereği  bu durumu gizleyip müminlerin arasında yaşayan, sinsice onlara maddi manevi zarar vermeye çalışan, küfür ve nifak taşıyan, dini kişisel ve çirkin amaçlarına alet eden, dini eğlence ve oyuncak yerine koyan akıl ve düşüncelerini kullanamayan, Müslüman görünüp Müslümanlar arasında fitne ve fesat çıkaran kafir ve münafıklardan Rabbimiz bizleri, ailemizi, çocuklarımızı, devletimizi ve tüm müminleri korusun.    Selam ve dua ile…