Hayat Rehberimiz Kuran-I Kerim

Yayınlama: 11.05.2023

Hayat Rehberimiz Kuran-I Kerim

Allah-u Teâlâ’nın insanlığa son vahyi, kutsal kitabımız Kur’an-ı Kerimdir. Fatiha suresinden başlayarak Nas suresi ile biten ve hiçbir değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelen tek ilahi kitaptır. Bugün dünyanın neresine gidersek gidelim, Kur’an’ın farklı milletlere mensup hafızlar tarafından yine aynı şekilde okunduğunu görürüz. Bu, Allah katından geldiğinde şüphe olmayan kitabımızın, yine Allah’ın lütfu ile korunduğunun en belirgin işaretidir.

AllahuTeâla, insanlığa yol gösterici olarak daha önce sayfalar şeklinde pek çok öğüt ve bunlara ilaveten üç büyük kitap indirmiştir. Ancak insanlar bu kutsal kitapları zaman içerisinde tahrif ederek değişikliğe uğratmışlardır. Bu yüzden Rabbimiz insanlara son yol gösterici olarak, Kur’an -ı Kerim’i indirmiştir. Rabbimizin Cebrail aracılığıyla sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’evahyettiği bu kitabın, Allah‘ın kelamı olduğundan hiç şüphemiz yoktur. Öyle bir kitaptır ki; hiçbir çelişki ve hiçbir yanlışlık yoktur. Zira onu bu mükemmel kainatı ve bizleri yaratan Allah indirmiştir.

Kuran-ı Kerim’de bir Müslümanın ihtiyaç duyduğu her şey vardır. Bizim için en değerli, en yararlı bilgileri ihtiva etmektedir. Orada yer alan bütün hükümler bizim için huzur kaynağıdır. Anlam ve izahlar bir ahenk içerisinde birbirine bağlıdır. Bazı konular yer yer tekrar edilmektedir. Bazı ayetlerin tekrar edilmesi, müminlerin buna olan ihtiyacından kaynaklanmaktadır.

Rabbimizin son vahyi olan Kur’an, kendisine gönlünü açan takva sahibi müminler için bir yol göstericidir. Takva sahibi, günahlardan hemen sakınan, Allah‘ın emirlerine elinden geldiği ölçüde saygı ve samimiyetle riayet eden kimsedir. Kur’an’ın takva vasfına ulaşmak isteyen müminler için ne güzel bir rehber olduğunu, birkaç cümleyle açıklamak yerinde olacaktır. Kur’an her şeyi ile yaşamımıza anlam kazandıran ve bizi yücelten bir yol göstericidir. İçinde şifa kaynağı öğütleri gören, gönüllere şifa olan ayetlerini okuyan bir kimse, onun ne güzel bir rehber olduğunu rahatlıkla anlayabilir. Bütün insanlık için bir öğüt, gönüllere şifa, inananlara rehber ve rahmet olan Kur’an bize her an doğru olanı iletmekte ve bizi karanlıklardan aydınlığa çıkartmaktadır. Biz bir cana kıymanın, bütün canlara kıymak kadar büyük bir günah olduğunu Kur’an’dan öğrenmedik mi?  Yetimin hakkını gözetmeden, ana-baba, evlat, yaşlı, hasta,akraba, komşumuza İyi davranmadan Allah’ı razı edemeyeceğimizi, yine Kur’an’dan öğrenmedik mi? Rablerine karşı derin bir saygı içinde olanlar, tehdit ve korku içeren ayetleri okuduklarında ürperir, korkar ve endişelenirler. Rahmet ayetlerini, cennet nimetleri ile ilgili ayetleri okudukları zaman ise, tenleri ve kalpleri Allah‘ın zikri ile yatışıp yumuşar ve sakinleşirler. İşte bu kitap doğruluk rehberidir. Kim Allah’ın yolundan gitmek ister de Allah’ın hidayetine yönelirse, Allah ona hidayetini ve nimetini ulaştırır. Kim de doğrulardan yüz çevirip şaşkınlık ve sapıklık içinde kalmayı ister, hidayeti başka tarafta ararsa onu kimse doğru yola iletemez.

Kıymetli okurlar!

Hepimiz için güzel bir öğüt olan Kur’an-ı Kerim tavsiyelerini rehber edinelim ki, hem ailemizi hem de dünyamızı yaşanabilir bir yer haline getirelim. Unutmayalım ki; Kur’an-ı Kerim takva ehli müminler için bir rehber ve bize Rabbimizin emanetidir.  Okuyalım, anlayalım ve hayatımıza aktaralım. Bu takdirde Rabbimizin razı olduğu müminlerden oluruz.

Sevgili Peygamberimiz (SAV) in hadisi ile;

“Kur’an okuyunuz. Çünkü Kur’an kıyamet gününde kendisini okuyanlara şefaatçi olarak gelecektir.” (Müslim)