HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

Yayınlama: 13.05.2024
Düzenleme: 13.05.2024 12:19

HUKUK MESLEKLERİNE GİRİŞ SINAVI

 

Hukuk meslekleri kutsaldır dolayısıyla bu meslekleri icra eden kimselerin nitelikli, donanımlı olmaları gerekmektedir. Toplumun adalete güvenebilmesinin yolu; doğru kararların en hızlı şekilde verilmesinden geçmektedir. Uzun seneler süren yargılamalar, hatalı kararlar toplumun adalete olan güvenini zedelemektedir. Bu gibi sorunların çözümlenmesi için yepyeni adımlar atılmakta…

 

Geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması, vatandaşların adalet hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması ve yargılamaların makul sürede sonuçlanması amacıyla 124 yeni mahkeme kurulduğunu bildirdi.

 

Yenilikler bununla da sınırlı değil. Mesleği icra eden kişilerin yetkinliklerinin artırılması amacıyla “Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı” (HMGS) literatürümüze kazandırıldı. Uzun zamandır konuşulan sınav 8 Mayıs 2024 tarihinde yayımlanan Resmî Gazete ile beraber yürürlüğe girdi. Vatanımız için ve tüm hukuk camiası için hayırlı olmasını diliyorum. Yayımlanan yönetmelikte yer alan sınav şeklini ve içeriğini inceleyecek olursak:

 

“Sınav test şeklinde olup çoktan seçmeli en az yüz sorudan oluşur.

 

  • Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavında;
  1. a) Anayasa Hukuku 6 puan, b) Anayasa Yargısı 2 puan, c) İdare Hukuku 6 puan, ç) İdari Yargılama Usulü 4 puan, d) Medeni Hukuk 12 puan, e) Borçlar Hukuku 10 puan, f) Ticaret Hukuku 10 puan, g) Hukuk Yargılama Usulü 8 puan, ğ) İcra ve İflas Hukuku 6 puan,
  2. h) Ceza Hukuku 8 puan, ı) Ceza Yargılama Usulü 6 puan, i) İş Hukuku 6 puan, j) Vergi Hukuku 4 puan, k) Vergi Usul Hukuku 2 puan, l) Avukatlık Hukuku 4 puan, m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan, n) Türk Hukuk Tarihi 2 puan, olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.
  • İdari Yargı Ön Sınavında; a) Anayasa Hukuku 8 puan, b) Anayasa Yargısı 2 puan, c) İdare Hukuku 10 puan, ç) Türk İdari Teşkilatı 6 puan, d) İdari Yargılama Usulü 8 puan, e) Medeni Hukuk 8 puan, f) Borçlar Hukuku (Genel Hükümler) 8 puan, g) Ticari İşletme ve Şirketler Hukuku 4 puan, ğ) Hukuk Yargılama Usulü 6 puan, h) Ceza Hukuku (Genel Hükümler) 4 puan, ı) Ceza Yargılama Usulü 4 puan, i) Vergi Hukuku 10 puan, j) Vergi Usul Hukuku 4 puan, k) Maliye ve Ekonomi 10 puan, l) İmar ve Çevre Hukuku 4 puan, m) Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi 4 puan, olarak puanlanır ve yüz puan üzerinden en az yetmiş puan alanlar başarılı sayılır.”

 

Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ilk olarak 2024 Eylül ayında uygulanacak, akabinde her sene Nisan ve Eylül aylarında olacak şekilde yılda iki sefer tekrarlanacak. HMGS’na girmeksizin hukuk fakültesi mezunları; avukatlık, hâkim, savcılık, noterlik vb. hukuk alanındaki meslekleri icra edemeyecek. Sınav 24.10.2019 senesinden sonra yükseköğretim

 

kurumlarına kayıt yaptıranlara ve 31.03.2024 tarihinden sonra mezun olacaklara uygulanacak. Daha detaylı bilgi için 8 Mayıs tarihinde yayımlanan sınav yönetmeliğini inceleyebilirsiniz.