MİRAÇ HEDİYELERİ 

Yayınlama: 09.02.2024
Düzenleme: 08.02.2024 15:48

MİRAÇ HEDİYELERİ 

Allahu Teala, miraç gecesi Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’i (SAV) huzuruna kabul buyurdu ve O’nu üç büyük ikramla ümmetine gönderdi. Bu ikramlardan ilki “Amenerrasülü” olarak bildiğimiz bizlere imanı, kulluğu, hesap gününü, Allah’a yakarışı öğreten bakara suresinin son iki ayeti, ikinci ikramı ruhun gıdası, kalbin şifası kulu Rabbi ile buluşturan 5 vakit namaz, üçüncü ikramı ise ümmetinden Allah’a ortak koşmayanların günahlarının bağışlanıp cennete gireceği müjdesidir.

Bakara suresi Kur’an-ı Kerim’in en uzun suresidir.  “Amenerrasülü” ise bakara suresinin 285. ve 286. ayetlerinde yer almaktadır. Bakara suresinin bu son iki ayeti Cebrail vasıtasıyla nazil olmamış, Resulullah miraç gecesinde vasıtasız olarak işitmiştir. Bakara suresinin 285. ayeti şöyledir:

“Peygamber ve müminler Rabbinden kendisine indirilene iman ettiler; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine inandılar. O’nun elçileri arasında ayırım yapmayız ve işittik, itaat ettik, bağışlamanı dileriz, rabbimiz gidiş sanadır” dediler.

Mümin olmanın şartlarından biri de Allah’a ve Peygamberlere emirleri karşısında son derece duyarlı bir gönle sahip olmak, en büyüğünden en küçüğüne kadar bütün tekliflere” işittik ve itaat ettik” diyerek mukabele etmektir.

Allah Teala, bakara suresinin son iki ayetini kendinden bir rahmet, bir inayet ve itaat olmak üzere kulu Muhammed’e ve onun ümmetine hediye etti. Sevgili Peygamberimiz Rabbinden kendine indirilene iman etti, ümmetine de iman ettik, işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz bizi bağışlamanı isteriz, dönüş sanadır deyin buyurdu. Müminlerde hep birlikte söylemeye başladılar, söyledikçe dilleri alıştı ve gönülleri yatıştı. Sonra bakara suresi 286. ayeti ile dua ve niyaz da bulundular. Şöyle ki:

“Allah, kimseyi gücünün yetmeyeceği şeyle yükümlü tutmaz. Lehinde olanı da kendi kazandığıdır; aleyhinde olanı da kendi kazandığıdır. Rabbimiz! Unutur veya yanılırsak bizi cezalandırma. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize de ağır yük yükleme! Üstesinden gelemeyeceğimiz şeyleri boynumuza borç kılma! Bizi bağışla! Ayıplarımızı ört ve bize rahmetin ile muamele buyur! Sen bizim sahibimiz ve yardımcımızsın; artık inkârcı topluluğuna karşı bize yardım et.” (Âmin)

Bakara suresinin son iki ayeti iman esaslarını ve ilahi duaları içermektedir. Amenerrasülü ile başlayan bu iki ayet Yüce Allah’ın bu ümmete özel ikramıdır. Peygamberin ümmetine eski ümmetlere olduğu gibi gücünün yetmeyeceği yük yüklememiş, ayrıca unutarak veya yanılarak yaptıkları hatalar affedilmiştir. Resulullah bu ayetlerin kendisine arşın altındaki bir hazineden verildiğini, onların daha önce hiçbir peygambere verilmediğini belirtmiştir. Bu ayette yapılan duaların Allah tarafından kabul olduğu müjdelenmiştir. Onların okunduğu evde şeytanın duramayacağı belirtilmiştir. Sevgili Peygamberimiz bu ayetlerin hem Kur’an hem dua hem de rahmet olduğunu bildirmiştir. Bu ayetlerin gece okunması tavsiye edilmiştir. Onları okuyanı cennete götüreceği ve Allah’ı razı edeceği müjdelenmiştir. Bu iki ayeti kerimenin öğrenilmesi hanım ve çocuklara öğretilmesi tavsiye edilmiştir. Görüyoruz ki; Allah’u Teala bu ayet ve Kur’an- ı Kerim ‘de geçen farklı ayetlerle bizlerden dua etmemizi istiyor ve öğretiyor. Bazı ayetleriyle de “Bana dua edin ki, duanıza cevap vereyim” buyuruyor. Kulun samimi olarak yaptığı dua ile Rabbi arasında hiçbir perde yoktur. Gönülden gelen niyazlar hemen İlahi huzura ulaşır. Yüce Allah kulu için en hayırlı olacak şekilde dualarına karşılık verir. Bu da Rabbimizin biz kullarına olan rahmeti, merhameti ve ihsanının göstergesidir. Yeter ki kul isterken gafil olmasın, istemekten usanmasın.

Kıymetli okurlar!

Miraç mucizesi, Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed’e ikram edilen en büyük mucizelerden birisidir. Peygamber Efendimiz bu mucizeyi ruh ve cesediyle birlikte yaşamış, görmüş ve tatmıştır. Bu mucize bu şekliyle dünya da hiçbir Peygambere verilmemiş, başka kimseye de verilmeyecektir. Buhari ve Müslim başta olmak üzere meşhur hadis ve tefsir kitaplarımız bu mucizeyi detaylı bir şekilde anlatmaktadır. Sevgili Peygamberimizin miraçtan getirdiği bu üç müjde ve hediyeler ise kıyamete kadar gelecek her mümine verilecek en büyük hediyelerdir. Bu hediyeler özetle; iman, namaz ve niyazdır. Bunlar olmadan manevi miraç yani Allah’a yakınlık olmaz.

Rabbimiz bizlere kendisine yaklaştıracak iman, ilim, ihlas, amel ve edep ihsan etsin! (Âmin.)