ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

Yayınlama: 03.05.2024
Düzenleme: 03.05.2024 12:11

ZARARLI ALIŞKANLIKLAR

İslam dini, kişinin canını, malını, aklını ve neslini korumayı hedef almış, temiz ve faydalı olan şeyleri mübah kılmış, fert ve toplum için zararlı olan şeyleri de yasaklamış, haram kılmıştır.

İnsanı itibarından eden, olması gereken yerden aşağılara düşürecek olan davranışların başında ise kötü alışkanlıklar gelmektedir. Kötü alışkanlıklar dediğimizde içki ve uyuşturucu, sigara, kumar, yalan ve yalancı şahitlik, zina, haset, gıybet, rüşvet vb. sıralayabiliriz. Zararlı alışkanlıkların başında her türlü felaketin sebebi, kötülüğün anası olan içki, kumar, uyuşturucu vb. maddeler gelir. İslam aklı ve ruhi dengeyi bozan sarhoşluk veren şeyleri haram kılmıştır. Nitekim Kur’an-ı Kerim ayetlerinde:

“Ey İman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar ve fal okları ancak şeytan işi, birer pisliktir. Onlardan kaçının ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan içki ve kumarla ancak aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah’ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister. Artık vazgeçtiniz değil mi? (Maide 90,91) İnsanlık için büyük felaketlere yol açan içki ve kumarın yasaklanması ile, insan haklarının korunması sağlanmış, kişiler arasında kin nefret ve düşmanlığın yayılması engellenmiş ve Allah’a ibadet etmeyi unutma tehlikesi ortadan kaldırılmıştır. Enes (RA) rivayetle Resulullah (SAV) içki ile ilgili olarak şöyle buyuruyor: “Üretene, kendisi için üretileni, içene, taşıyana, taşıtana, sunana, satana ve bunun parasını yiyene, satın alana ve aldırana lanet etti “demiştir. Sevgili Peygamberimizin lanet etmesi ise, bu kimselerin Allah rahmetinden uzak olmasını dilemesidir.

Değerli okurlar;

Üzülerek ifade ediyorum ki; bu bağımlılıklar milli servetimizi heder etmekte, yuvalar dağıtmakta, maneviyatımızı kökünden sarsmaktadır. Allah’ın en güzel şekliyle yarattığı bilgi nimeti ile donattığı, sayısız nimetleri emrine verdiği, duygu, düşünce ve akıl gibi özelliklerle diğer varlıklara üstün kıldığı, meleklerin dahi kendisine secde ettiği, kıymetli bir varlık olan insanoğlunun bu meziyetlerini toplumun ve ümmetin faydası için kullanamadan, bu dünyadan geçip gitmesi ne acıdır!

Unutmayalım ki, evlatlarımız bizim yarınlarımızdır. Taklit, özenti ve merak ile kötü alışkanlıklara adım atan çocuklarımız ailesinden yeterli ilgi ve desteği göremediğinde kendisini yalnız ve sevgisiz hissedip hain şebekelerin ağına kolayca düşmektedir. Çocuklarımıza rehberlik etmek, gündemlerini takip etmek sadece maddi değil, manevi ihtiyaçlarını da karşılamak bizlerin öncelikli vazifesidir. Sağlıklı, eğitimli ve şuurlu nesiller için gözümüzün nuru evlatlarımızı dinimizle, kültürümüzle, kimliğimizle donatalım ki, her türlü kötülüklerden kendilerini koruyabilsinler.

Unutmamalıyız ki; Neslimiz bize emanettir.  Selam ve dua ile…